Instagram

meark on vuonna 2012 perustettu arkkitehtitoimisto ja perheyritys. Intohimonamme on suunnitella yksilöllistä, kestävää ja paikkaan sovitettua rakennettua ympäristöä.

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu

Laadimme hankkeenne suunnitelmat luonnosvaiheesta toteutukseen niin uudis- kuin korjaushankkeissakin. Pääsuunnittelijoina vastaamme suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta sekä yhteistyöstä viranomaisten kanssa.

Tarve- ja hankesuunnittelu

Toimimme tukenanne myös hankkeen alkuvaiheissa. Tarve- ja hankesuunnittelussa alustavat ideat ja tarpeet tarkennetaan konkreettisiksi tavoitteiksi hankkeen laajuudesta, laadusta, kustannuksista ja aikataulusta.

Visualisointi

Suunnitelmien havainnollistaminen liittyy kiinteästi työhömme. Olipa kyse rakennuksen liittymisestä ympäristöön, tilakaavioista tai detaljiikasta, kerromme sen ​​havainnekuvien avulla - selkeästi ja ymmärrettävästi.

Selvitystyöt

Suunnittelun lisäksi laadimme erilaisia rakennushankkeisiin ja kiinteistökehitykseen liittyviä selvityksiä. Näitä ovat esimerkiksi alustavaan konseptiin, kaavaan, tonttiin,​ rakennushistoriaan, rakennuslupaan tai paloteknisiin asioihin liittyvät selvitykset.